Posted by: chiangmaihill | มีนาคม 23, 2010

โปรโมชั่น ห้องพัก ต้อนรับสงกรานต์ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์ 2000


โปรโมชั่น ห้องพัก ต้อนรับสงกรานต์ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์ 2000

ช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกภาคของไทยเดินทางมาท่องเีที่ยวที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งปีนี้โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ของเราจัดโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษตลอดทั้งปี โปรโมชั่น ห้องพัก ต้อนรับสงกรานต์ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 ที่เรานำเสนอผ่านสื่อต่างๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือที่พัก ปีนี้โรงแรมเรามีโปรโมชั่นเพียบครับ ในช่วงสงกรานต์นี้โรงแรมของเรา จัดโปรโมชั่นบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน ให้แขกที่เดินทางมาพักที่โรงแรมของเราได้อิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ แบบบุฟเฟต์ Alacart อิ่มอร่อยสุดคุ้มกันทั้งครอบครัว

วันนี้ผมนั่งทำ Postcard เก็บภาพในโรงแรมมาฝากครับ

โปรโมชั่น ห้องพัก ช่วงสงกรานต์ ของโรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 ปีนี้ สุดคุ้มแน่นอนครับ

สำหรับปฎิทินการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เรานำมาฝากเช่นกันครับ ซึ่งช่วงสงกรานต์จะมีการจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเหนือ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมานมนาน

กำหนดการสงกรานต์เชียงใหม่ 2553 เทศบาลนครเชียงใหม่

กำหนดการจัดงาน ” ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2553

1. งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา 09.00 – 24.00 วันที่ 1 – 3 เม.ย. วัดเชียงมั่น
2. ประกวดภาพถ่ายงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ(ส่งภาพที่ร้านโฟโต้บัคช้างเผือก) 06.00 – 18.00 วันที่ 1 – 15 เม.ย. 25 เม.ย.ตัดสิน ณ ข่วงฯสามกษัตริย์
3. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนวัวลาย 17.00 – 23.00 เสาร์ 3 ,เสาร์ วันที่ 10 เม.ย. ถนนวัวลาย
4. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดิน 17.00 – 23.00 อาทิตย์ 4 , อาทิตย์ วันที่ 11 เม.ย. ถนนราชดำเนิน
5. งานประเพณีปอยส่างลอง 09.00 – 22.00 วันที่ 4 – 6 เม.ย. วัดป่าเป้า
6. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงยืน 09.00 – 22.00 วันที่7 – 9 เม.ย. วัดเชียงยืน
7. นิทรรศการศิลปกรรม “ทิพยหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง” 09.00 – 18.00 วันที่ 8 – 30 เม.ย. หอนิทรรศการศิลปฯ มช.
8. เจดีย์ทรายสุดส้าว,ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่,ศิลปะพื้นบ้าน,ตุง 08.00 – 21.30 วันที่ 10 – 15 เม.ย. วัดเจ็ดลิน
9. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น 09.00 – 22.00 วันที่ 11 – 15 เม.ย. วัดพันอ้น
10. สมโภชพระสิงห์,กาดหมั้ว,ประกวดเพลงไทย ,ศิลปะพื้นบ้าน 08.00 – 23.00 วันที่ 11 – 15 เม.ย. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
11. กิจกรรม “ปี๋ใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง” (ประเพณีสงกรานต์) 17.00 – 20.00 วันที่ 11-เม.ย. ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
12. 714 ปีสะหลีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ 17.00 – 23.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. ข่วงท่าแพ – สี่แยกกลางเวียง
13. พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 714 ปีเมืองเจียงใหม่ 06.00 – 08.00 วันที่ 12-เม.ย. ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
14. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ 08.09 – 08.39 วันที่ 12-เม.ย. สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
15. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ 09.09 – 10.09 วันที่ 12-เม.ย. ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
16. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ 10.39 – 11.39 วันที่ 12-เม.ย. สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
17. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ 16.00 – 18.00 วันที่ 12-เม.ย. ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
18. ถนนวัฒนธรรม “สืบสาน ต๋ามฮีต ย้อนฮอย ปี๋ใหม่เมือง” 10.00 – 22.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. สะพานนวรัฐ – หน้าจวนผู้ว่า ฯ
19. กิจกรรม ” ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนา ” 09.00 – 22.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. รอบคูเมือง
20. กิจกรรม ” ข่วงวัฒนธรรม นำวิถีคนเมือง ” 09.00 – 18.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. สวนสาธารณะประตูท่าแพ
21. สืบสานงานศิลป์แผ่นดินถิ่นล้านนา : นิทรรศการจ้อและตุง 09.00 – 21.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. วัดอินทขีลสะดือเมือง
22. สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์,ก่อเจดีย์ทราย,การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 09.00 – 22.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. พุทธสถานเชียงใหม่
23. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา, การประกวดเทพีสงกรานต์ 19.00 – 24.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. ข่วงประตูท่าแพ
24. สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง , สรงน้ำพระ , ตัดจ้อ – ตานตุง 06.00 – 20.00 วันที่ 12 – 15 เม.ย. วัดโลกโมฬี
25. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2553 06.00 – 08.00 วันที่ 13-เม.ย. ข่วงประตูท่าแพ
26. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต 07.00 – 12.00 วันที่ 13-เม.ย. สำนักงาน ททท. – ข่วงประตูท่าแพ
27. พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2553 08.09 – 08.30 วันที่ 13-เม.ย. ข่วงประตูท่าแพ
28. ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง 08.30 – 12.00 วันที่ 13-เม.ย. ข่วงประตูท่าแพ
29. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก 09.09 – 09.39 วันที่ 13-เม.ย. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
30. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์,ขบวนแห่พระพุทธรูป,รถนางสงกรานต์ 14.09 – 18.00 วันที่ 13-เม.ย. สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์
31. ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ” ศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา ” 09.00 – 18.00 วันที่ 13 – 18 เม.ย. วัดศรีสุพรรณ
32. ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้ำสะหลี 16.00 – 18.00 วันที่ 14-เม.ย. สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ
33. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 13.30 – 18.00 วันที่ 15-เม.ย. ข่วงฯสามกษัตริย์ – จวนผู้ว่าฯ

Advertisements

Responses

  1. ว่างๆเชิญแวะจองห้องพัก ห้องพักเชียงใหม่ ขอบคุณมากครับข้อมูลดีๆครับ

  2. http://chiangmaitime.com/ จองที่พักเชียงใหม่ ได้ที่ เว็บไซต์ เชียงใหม่ไทม์นะครับ

  3. world cup 2010great britain flag


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: